| | Sitemap | EN | SQУплатници за плаќање такси и трошоци и дописи (теркови) за доставување на уплатниците до ДЗИС

Теркови за пополнување и доставување на уплатници до Државен завод за индустриска сопственост. 

Забелешка: Терковите се само пример што треба да содржи еден терк при поднесување до ДЗИС.

Листа на теркови: 

  1. Известување за уплата за трошоци за објава на пријавата за ТМ (превземи)
  2. Известување за уплата на такси и трошоци (превземи)
  3. Известување за уплата на трошоци за објава на промени (превземи)

 Во прилог доставување Урнеци од уплатница на сметка на ДЗИС и на сметка на Буџет на РМ

Уплатница на сметка на ДЗИС

Smetka na DZIS

 

Сметка на Буџет на РМ

Објавено на 01.06.2016 00:00:00