| | Sitemap | EN | SQОбрасци за Трговски Марки
Барање за впишување во регистар на застапници

Барање за впишување во регистар на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување промени во регистарот на застапници

Барање за впишување промени во регистарот на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за обнова во регистарот на застапници

Барање за обнова во регистарот на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за меѓународно регистрирање на трговска марка

Барање за меѓународно регистрирање на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на трговска марка

Барање за признавање на правото на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување на промена во регистрите

Барање за впишување на промена во регистрите (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за продолжување на важење на трговска марка

Барање за продолжување на важење на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ТМ

Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ТМ (TM)

Објавено на 07.07.2016 Превземи
TM

TM (TM)

Објавено на 04.05.2021 Превземи