| | Sitemap | EN | SQ
Категоризаирано по Патенти
Која е процедурата за добивање патентна заштита?

Процедурата за патентирање е определена во согласност со: Законот за Индустриска Сопственост (Службен Весник на Република Македонија Бр.42/93 од 15.07.1993). Правилник за заштита на патенти(Службен Весник на Република Македонија Б.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Какви права има носителот на патент?

Во зависност од типот на патентот, носителот може да ги има следниве права: ексклузивно право за употреба на патентот во производниот процес, право да пласира на пазарот производи произведени со помош на патентот, право да забрани.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кое е времетраењето на патентната заштита?

За признат патент е 20 години. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кој може да се стекне со патент на некој пронајдок?

Доколку е жител на Република Македонија, самиот пронаоѓач како приватно или правно лице, може да се стекне со патент самостојно или со посредство на правно лице кое е регистрирано во регистерот на патентни застапници при Заводот. .. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кои се формалните барања за поднесување апликација за патент?

Детален опис на формалните барања може да се најде во член 4 од Правилникот за Патенти објавен во Службен Весник на Република Македонија Бр. 15/94 издаден на 28.03.1994 читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Што е заштита на патент?

Заштитата на патент му обезбедува на носителот на патентот по поволна позиција на пазарот на производи и технологии. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Како се стекнува патент?

Во Република Македонија која е потписник на т.н. PCT (Patent Cooperation Treaty) и на т.н. Extension to European Patent, патентот може да се стекне со: 1. Патентна апликација до Бирото за Заштита на Индустриска Сопственост (ДЗИС) .. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кои пронајдоци може да се патентираат?

Патентите се доделуваат само на пронајдоци кои во себе вклучуваат некој инвентивен чекор или пристап и кои може да се применат во индустријата. Под пронајдок се подразбира предлог за практична имплементација на идеја за успешно ре.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013