| | Sitemap | EN | SQ
Кој може да се стекне со патент на некој пронајдок? Доколку е жител на Република Македонија, самиот пронаоѓач како приватно или правно лице, може да се стекне со патент самостојно или со посредство на правно лице кое е регистрирано во регистерот на патентни застапници при Заводот. Доколку странски приватни или правни лица сакаат да се здобијат со право на патент тие мора да обезбедат правен застапник.

Објавено на: 06.09.2013