| | Sitemap | EN | SQ
Информативен центар
Имате одлична идеја? Сакате заштита а не знаете како? Иновативна идеја е вредна како цело богатсво од злато, но можеби некој веќе заштитил пред вас?
  • Ви требаат општи информации за патенти, трговски марки, индустриски дизајн?
  • Ви треба совет како ка аплицирате за патент, трговски марки или индустриски дизајн?
  • Ви треба помош како да пополните пријава за патент, трговски марки или индустриски дизајн?

Контактирајте не преку телефон +389 2 3103 601 од Понеденлик - Петок, 09:00-16:30 или пратете ни емаил за повеќе детали за нашите контакти отворете ја страната за контак.

ПРЕБАРУВАЈТЕ ВО НАШИТЕ БАЗИ

Базите за патенти, трговски марки, и инудстрикси дизајн ви дават бесплатен пристап до информации од јавен карактер за правата од индустриска соптвеност, за Македонија.

 

Номинирани лица за комуникација со граѓани

Согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија, донесен на Сто деведесет и втората седница на Владата на Република Македонија одржана на 18.03.2014 година, од Државниот завод за индустриска сопственост, номинирани лица за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош, се следните:

- Љуљзиме Ибраими, “Виш соработник за постапување по промени и продолжувања на важноста на трговската марка” во “Одделението за трговски марки” во “Секторот за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи” тел. 02/3103-636, и

- Лилјана Марковска, “Самостоен референт за упатување на граѓани/странки” во “Одделението за општи и правни работи” во “Секторот за општи работи” во Државниот завод за индустриска сопственост, тел. 02/3103-600.

Објавено на 09.06.2016