| | Sitemap | EN | SQ
Која е процедурата за добивање патентна заштита? Процедурата за патентирање е определена во согласност со: Законот за Индустриска Сопственост (Службен Весник на Република Македонија Бр.42/93 од 15.07.1993). Правилник за заштита на патенти(Службен Весник на Република Македонија Бр.15/94 од 28.03.1994).

Објавено на: 06.09.2013