| | Sitemap | EN | SQ
Што е заштита на патент? Заштитата на патент му обезбедува на носителот на патентот по поволна позиција на пазарот на производи и технологии.

Објавено на: 06.09.2013