| | Sitemap | EN | SQ
Кои се формалните барања за поднесување апликација за патент? Детален опис на формалните барања може да се најде во член 4 од Правилникот за Патенти објавен во Службен Весник на Република Македонија Бр. 15/94 издаден на 28.03.1994

Објавено на: 06.09.2013