ss
Листа на сите настани
3 Декември - Регионален семинар: Информации за патенти и бази на податоци

Опис: Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Светската организација за интелекту..

Објавено на 11.02.2020
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината

По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост”, Државниот заво..

Објавено на 23.04.2019
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината

По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот зав..

Објавено на 24.04.2018
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината

По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот зав..

Објавено на 24.04.2018
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината

По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот зав..

Објавено на 20.04.2015
Работиме заедно на промоција на знаењето, трансферот и комерцијализацијата на правата од интелектуална сопственост

Опис: Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Светската организација за интелекту..

Објавено на 19.05.2014
Патент на годината 2013

Патент на годината е настан кој се одржува секоја година во чест на Македонските пронајдувачи. Цел..

Објавено на 19.12.2013
Предавањата за стручниот испит за застапници

Предавањата за стручниот испит за застапници ќе се одржат секој од 17 часот до 20 во седиштето на за..

Објавено на 18.10.2013
Испит за застапници за индустриска сопственост

Стручниот испит за застапници за индустриска сопственост ќе се одржи во седиштето на заводот.

Објавено на 18.10.2013
ДЗИС слави 20 години на постоње

На 28-29 Ноември, 2013 ДЗИС слави 20 годинишнина. Овој јубилејен настан ќе се одржи во Скопје.

Објавено на 15.10.2013