ss
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот завод за индустриска сопственост ќе организира манифестација во која свечено ќе биде доделена и нагрaдата на “Патент на година 2014”. Свеченоста ќе се одржи на 27 април 2015 год. во Конференциска сала Вардар во хотел “Буши ресорт & спа” (Стара чаршија), со почеток во 14:00 часот

Почнува на: 27.04.2015

Завршува на: 27.04.2015

Објавено на 20.04.2015