ss
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот завод за индустриска сопственост ќе организира манифестација во која свечено ќе биде доделена и нагрaдата на “Патент на година 2017”. Свеченоста ќе се одржи "Хотел Солун & спа" со почеток во 13:00 часот.

Почнува на: 26.04.2018

Завршува на: 26.04.2018

Објавено на 24.04.2018