ss
Испит за застапници за индустриска сопственост Стручниот испит за застапници за индустриска сопственост ќе се одржи во седиштето на заводот.

Почнува на: 04.12.2013

Завршува на: 04.12.2013

Објавено на 18.10.2013