26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот завод за индустриска сопственост ќе организира манифестација во која свечено ќе биде доделена и нагрaдата на “Патент на година 2015”. Свеченоста ќе се одржи на 26 април 2016 год. во Конференциска сала Вардар во хотел “Буши ресорт & спа” (Стара чаршија), со почеток во 14:00 часот

Почнува на: 26.04.2016

Завршува на: 26.04.2016

Објавено на 26.04.2016