ss
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост” Државниот завод за индустриска сопственост ќе организира манифестација во која свечено ќе биде доделена и нагрaдата на “Патент на година 2016”.

Почнува на: 26.04.2017

Завршува на: 26.04.2017

Објавено на 24.04.2018