ss
Работиме заедно на промоција на знаењето, трансферот и комерцијализацијата на правата од интелектуална сопственост Опис: Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост на 20 и 21 мај 2014 година одржува Регионална работилница на тема: Работиме заедно на промоција на знаењето, трансферот и комерцијализацијата на правата од интелектуална сопственост. На работилницата, освен посебниот осврт на состојбата на овој план во Република Македонија, ќе бидат пренесени искуства од Албанија Романија и Србија. Локација: Хотел Соун, Ул. Никола Вапчаров бр.10, Скопје

Почнува на: 20.05.2014

Завршува на: 21.05.2014

Објавено на 19.05.2014