ss
26 Април - Светскиот ден на ИС и Патент на годината По повод одбележувањето на “26 Април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост”, Државниот завод за индустриска сопственост ќе ја организира манифестација во која свечено ќе биде доделена нагрaдата на “Патент на година 2018”. Свеченоста ќе се одржи на 25 април 2019 година во "Хотел Солун " со почеток во 11:00 часот.

Почнува на: 25.04.2019

Завршува на: 25.04.2019

Објавено на 23.04.2019