ss
Предавањата за стручниот испит за застапници Предавањата за стручниот испит за застапници ќе се одржат секој од 17 часот до 20 во седиштето на заводот.

Почнува на: 04.11.2013

Завршува на: 08.11.2013

Објавено на 18.10.2013