ss
Патент на годината 2013 Патент на годината е настан кој се одржува секоја година во чест на Македонските пронајдувачи. Целта од одржување на настанот е не само да се поттикне креативноста и творештвото на мекедонските пронајдувачи туку и да се искористи системот на заштита на правото со патент во нивното деловно работење. Овој настан ќе се обележи на 26 Април 2014 година, на светскиот ден за интелектуална сопственост. Локација: Скопје

Почнува на: 26.04.2014

Завршува на: 26.04.2014

Објавено на 19.12.2013