| | Sitemap | EN | MK
Procedura për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare

Procedura pë Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare bëhet me depozitimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar deri në Ent, në përputhje me Marrëveshjen e Madridit, përkatësisht Protokolli i Madridit.

Pas pranimit të aplikimit për regjistrim Ndërkombëtar, Enti ekzaminon aplikimin a është dorëzuar në përputhje me  dispozitat e Rregullores.
Aplikimin e rregullt Enti e dorëzon deri tek Zyra Ndërkombëtare e Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale në përputhje me dispozitat  e Marrëveshjes së Madridit ose Protokollit të Madridit dhe Rregullores së Marrëveshjes  dhe Protokollit të Madridit.

 

Publikuar më 02.09.2013