| | Sitemap | EN | MK
Zyrat kombëtare

Këtu do të gjeni linqe të zyrave kombëtare të shteteve të rajonit dhe më gjërë për akses më të shpejtë:

ALPTO - Drejtoria për patenta dhe marka tregtare e Shqipërisë
Drejtoria për pronësi intelektuale e Sërbisë
SIPO - Drejtoria për pronësi intelektuale e Kroacisë
Drejtoria për pronësi intelektuale e Sllovenisë
Drejtoria për pronësi intelektuale e Bosnjës
EPO - Organizata Europiane për Patenta
WIPO - Organizata botërore për pronësi intelektuale

Këtu mund të gjeni të gjitha linqet e zyrave kombëtare të shteteve anëtare të WIPO-s (linku 1, linku 2)

 

 

Publikuar më 02.09.2013