| | Sitemap | EN | MK
Filtruar sipas Markave tregtare
Çfarë të drejtash ka pronari i markës së regjistruar?

Të drejtat ekskluzive mbi një markë i mundësojnë pronarit ta shfrytëzojë për mallrat apo shërbimet për të cilat ajo është e regjistruar, gjatë reklamimit apo në shtyp, si dhe të drejtën për të dhënë leje për të përdorur personat e.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Kush mund të regjistrojë një markë tregtare?

Çdo person fizik apo juridik mund të regjistrojë një markë tregtare. Aplikacionet nga jashtë patjetër duhet të përfaqësohen nga përfaqësues të autorizuar vendas. Për aplikuesit vendas nuk është e patjetërsueshme përfaqësuesi, por.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e markës?

Marka është shenjë me të cilën kryhet diferencimi midis produkteve dhe shërbimeve të llojit të njëjtë ose të ngjajshëm. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Si mund të mbrohet një markë jashtë Republikës së Maqedonisë?

Me depozitimin e aplikimit deri tek pajisja përkatëse për mbrojtje të pronësisë industriale të një vendi të caktuar. Me aplikimin ndërkombëtar për markë tregtare, të depozituar në ESHPI; e cila në bazë të Marrëveshjes së Madridit .. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
A është një markë e lirë?

Para se të filloni të përdorni një markë, është e rëndësishme për të përcaktuar a është e lirë ajo markë. Ky është rasti më i zakonshëm, përveç nëse marka ose ndonjë e ngjashme me të veçmë është e regjistruar nga ana e një personi.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Ku mund të paraqesë aplikimin për mbrojtjen e një marke?

Aplikimet depozitohen në Entin për Pronësi Industriale (ESHPI). lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Sa është periudha e mbrojtjes së një marke tregtare?

Periudha e mbrojtjes së një marke fillon me depozitimin e një kërkese për këtë qëllim, dhe është në kohëzgjatje prej 10 vjetësh. Me kërkesë të pronarit kjo periudhë mund të zgjatet për 10 vjet të tjera . lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013