| | Sitemap | EN | MK
Lista e formularëve
Kërkesë për mbrojtje të Treguesit gjeografik
Kërkesë për mbrojtje të Treguesit gjeografik

Kërkesë për mbrojtje të Treguesit gjeografik (GI)

Publikuar më 03.09.2013 Shkarko
Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik
Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik

Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik (GI)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko
Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik
Kërkesë për ndryshim në regjistrat e përdoruësve

Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik (GI)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko
Kërkesë për ndryshim në regjistrat për mbrojtje të treguësve gjeografik
Kërkesë për ndryshim në regjistrat për mbrojtje të treguësve gjeografik

Kërkesë për ndryshim në regjistrat për mbrojtje të treguësve gjeografik (GI)

Publikuar më 03.09.2013 Shkarko
Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив
Kërkesë për vazhdimin e së drejtës për përdorim të treguesit gjeografik

Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив (GI)

Publikuar më 03.09.2013 Shkarko
Kërkesë për ripërtrirjen e Dizajnit Industrial
Kërkesë për ripërtrirjen e Dizajnit Industrial

Kërkesë për ripërtrirjen e Dizajnit Industrial (ID)

Publikuar më 01.09.2013 Shkarko
Kërkësë për regjistrim të ndryshimit në regjistër
Kërkësë për regjistrim të ndryshimit në regjistër

Kërkësë për regjistrim të ndryshimit në regjistër (ID)

Publikuar më 01.09.2013 Shkarko
Aplikimi për Dizajn Industrial
Aplikimi për Dizajn Industrial

Aplikimi për Dizajn Industrial (ID)

Publikuar më 08.09.2013 Shkarko
Udhëzim për plotesimin e formularëve
Udhëzim për plotesimin e formularëve

Udhëzim për plotesimin e formularëve (NC)

Publikuar më 05.09.2013 Shkarko
Për përfaqësues 1
Për përfaqësues 1

Për përfaqësues 1 (NC)

Publikuar më 05.09.2013 Shkarko
Për përfaqësues 2
Për përfaqësues 2

Për përfaqësues 2 (NC)

Publikuar më 05.09.2013 Shkarko
Për përfaqësues 3
Për përfaqësues 3

Për përfaqësues 3 (NC)

Publikuar më 05.09.2013 Shkarko
Kërkesë për regjistrimin në listën e përfaqësuesve në EPO
Kërkesë për regjistrimin në listën e përfaqësuesve në EPO

Kërkesë për regjistrimin në listën e përfaqësuesve në EPO (NC)

Publikuar më 05.09.2013 Shkarko
Kërkesa per aplikim ndërkombëtar sipas PCT
Kërkesa per aplikim ndërkombëtar sipas PCT

Kërkesa per aplikim ndërkombëtar sipas PCT (PA)

Publikuar më 03.09.2013 Shkarko
Kërkesa për lëshim të çertifikatës shtesë
Kërkesa për lëshim të çertifikatës shtesë

Kërkesa për lëshim të çertifikatës shtesë (PA)

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesë për regjistrimin e ndryshimeve në regjistër
Kërkesë për regjistrimin e ndryshimeve në regjistër

Kërkesë për regjistrimin e ndryshimeve në regjistër (PA)

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesa për dhënien e një patente - P4
Kërkesa për dhënien e një patente - P4

Kërkesa për dhënien e një patente - P4 (PA)

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesa për dhënien e një patente - P5
Kërkesa për dhënien e një patente - P5

Kërkesa për dhënien e një patente - P5 (PA)

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesa për dhënien e një patente
Kërkesa për dhënien e një patente

Kërkesa për dhënien e një patente (PA)

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të markës tregtare
Kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të markës tregtare

Kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të markës tregtare (TM)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko
Kërkesë për njohje të së drejtës për markë tregtare
Kërkesë për njohje të së drejtës për markë tregtare

Kërkesë për njohje të së drejtës për markë tregtare (TM)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko
Kërkesë për ndryshim në regjistra
Kërkesë për ndryshim në regjistra

Kërkesë për ndryshim në regjistra (TM)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko
Kërkesë për vazhdim të validitetit të markës tregtare
Kërkesë për vazhdim të validitetit të markës tregtare

Kërkesë për vazhdim të validitetit të markës tregtare (TM)

Publikuar më 04.09.2013 Shkarko