| | Sitemap | EN | MK
Lajme për TKPI
U mbajt seanca e katërt e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 1 nëntor 2023 u mbajt seanca e katërt e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në takim morri pjesë edhe përfaqësuesi i Agjencisë për sh&.. Lexo më shumë

Publikuar më 02.11.2023
U mbajt seanca e tretë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 20 maj 2023 u mbajt seanca e tretë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në kuadër të takimit u diskutua për aktivitetet e deritanishme të orga.. Lexo më shumë

Publikuar më 25.09.2023
U mbajt seanca e dytë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 9 maj 2023 u mbajt seanca e dytë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në kuadër të mbledhjes u miratua procesverbali i seancës së parë, t.. Lexo më shumë

Publikuar më 19.05.2023
Seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale (TKPI) është mbajtur në vitin 2023

Më 31 janar 2023 është mbajtur seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhsh.. Lexo më shumë

Publikuar më 15.02.2023
U mbajt seanca e 11-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 24 nëntor 2022 u mbajt seanca e njëmbëdhjetë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale.  Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe t.. Lexo më shumë

Publikuar më 19.12.2022
U mbajt seanca e 10-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28 Shtator 2022 u mbajt seanca e dhjetë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të or.. Lexo më shumë

Publikuar më 17.10.2022
U mbajt seanca e 9-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 30 Qershor 2022 u mbajt seanca e nëntë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të.. Lexo më shumë

Publikuar më 02.09.2022
U mbajt seanca e 8-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 30 Maj 2022 u mbajt seanca e tetë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të organit... Lexo më shumë

Publikuar më 20.07.2022
Aktivitete në lidhje me aksione të koordinuara të TKPI

Trupi Koordinues për Pronësi Intelektuale në bashkëpunim me Institucionet tjera kompetente, palë të interesuara në këtë fushë, më datë 27.05.. Lexo më shumë

Publikuar më 20.07.2022
U mbajt seanca e 7-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28.04.2022 u mbajt seanca e shtatë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të organit.. Lexo më shumë

Publikuar më 29.04.2022
U mbajt seanca e 6-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 1 mars 2022 u mbajt seanca e 6-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë janë shqyrtuar dhe diskutuar parashtresat e dorëzuara në Insp.. Lexo më shumë

Publikuar më 03.03.2022
U mbajt seanca e 4 -të i Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale

Më 16.07.2021, u mbajt seanca e 4 -të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale në ambientet e Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale.N&e.. Lexo më shumë

Publikuar më 03.08.2021
U mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28.05.2021, u mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale në lokacionin e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale. Sesioni u përq&.. Lexo më shumë

Publikuar më 08.06.2021
U mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 27 Prill 2021, u mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale përmes video konferencës, përmes platformës Microsoft Times. Seanca.. Lexo më shumë

Publikuar më 11.05.2021
U mbajt seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale për vitin 2021

Seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale me përbërjen e re u mbajt më 25.03.2021 në ambientet e Entit Shtetëror për Pronësi I.. Lexo më shumë

Publikuar më 26.03.2021
Takim pune i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Një takim pune i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale u mbajt sot në Entin Shtetërorë për Pronësi Industriale, ku morrën pjesë përfaqë.. Lexo më shumë

Publikuar më 14.12.2020
INFORMACION PËR AKTIVITETET E REALIZUARA TË TRUPIT KOORDINUES PËR PRONËSINË INTELEKTUALE

Në kuadër të aktiviteteve të Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Tregut, duke vepruar në bazë të kërkesave t&eum.. Lexo më shumë

Publikuar më 20.12.2019
U mbajt Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale

Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale u mbajt më 13.11.2019. Gjatë takimit, u miratua procesverbali i seancës së nëntë, i mbajt.. Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Makinova e 40-të e vitit 2019 dhe Ekonova e 17-të e vitit 2019

Zëvendës Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, z.Goran Gerasimovski moрri pjesë në hapjen e ekspozitave të këtij viti MAKINOVA & EKONOVA... Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Promovohet bashkëpunimi në luftën kundër produkteve të falsifikuara

Zëvendës Drejtori i Entit Shtetërorë për Pronësi Industriale dhe Kryetari i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale z. Goran Gerasimovski sot drejtoi evenime.. Lexo më shumë

Publikuar më 07.10.2019
U mbajt seanca e 8-të e TKPI-së

Anëtarët e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale, Drejtoria Doganore dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut më 6 shtator 2019 bashkërisht ndërmorrën aksi.. Lexo më shumë

Publikuar më 07.10.2019
Aktiviteti i TKPI-së për periudhën qershor – gusht 2012

Trupi Koordinues për Pronësi Industriale në periudhën qershor-gusht 2012 realizoi katër aksione të koordinuara mbi 37 persona juridik. Në këto aksione janë.. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Informatë për shkatërrimin e sendeve me të cilat janë shkelur të drejtat e pronësisë industriale të realizuar në Deponinë Drisla më 26.04.2012

Më 26.04.2012 në Deponinë Drisla u realizua shkatërrimi publik i dhjeti me radhë i gjësendeve të sekuestruara me të cilat ishin shkelur të drejtat e pron&e.. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Aktiviteti i Trupit koordinues për pronësi industriale për periudhën dhjetor 2011-shkurt 2012

Trupi koordinues për pronësi industriale gjatë periudhës dhjetor 2011-shkurt 2012 ndërmori katër aksione të koordinuara ndaj 28 personave juridik. Në këto .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Aktivitetet e Trupit bashkërendues për Pronësi Intelektuale për periudhën shtator-nëntor 2011.

Trupi koordinues për përonësi intelektuale, gjatë periudhës shtatorë-nëntor të vititt 2011, zbatoi gjashtë aksione koordinuese ne 45 persona juridik dhe 4 .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Informacione në lidhje me shkatërrimin e mallrave me të cilët u është cënuar e drejta nga pronësia industriale të kryera në deponinë Drislla më 12.12.2011.

nformatë në lidhje me shkatërrimin e sendeve me të cilat ishin të shkelura të drejtat e pronësisë industriale në deponinë Drisla më 12/12/2011Me .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013