| | Sitemap | EN | MK
Programi vjetor
Programi vjetor për vitin 2023

Programi vjetor i ESHPI-së për vitin 2023.

Publikuar më 28.12.2022 Shkarko
Programi vjetor 2017

I.HyrjeEnti Shtetëror i Pronësisë Industriale është një organizatë administrative me statusin e një organi të pavarur shtetëror i cili është financuar nga të hyrat e veta, dhe në q..

Publikuar më 20.01.2017 Shkarko
Programi Vjetor

HyrjeEnti shtetëror për pronësi industriale është institucion përgjegjës për zbatimin e procedurës administrative për marrjen dhe ruajtjen e të drejtave nga pronësia industriale.   ..

Publikuar më 05.05.2011