| | Sitemap | EN | MK
Transferimi i të drejtave

- Treguesi gjeografik i regjistruar nuk mund të bartet, të transferohet dhe të jepet peng me  kontrat.
- Nëse treguesi gjeografikë i regjistruar është objekt i mbrojtjes të një marke të  paraqitur apo regjistruar më parë, për të njëjtat produkte marka e tillë nuk mund të bartet, të transferohet, të tërhiqet apo jipet peng etj. 

 

 

Publikuar më 02.09.2013