| | Sitemap | EN | MK
Oficeri për mbrojtjen e të dhënave personale

Sashka Llazarevska

Telefon: +389(0)2 3103-613

Е-mejl: saska.lazarevska@ippo.gov.mk

 

Luljeta Deari

Telefon: +389(0)2 3103-643

Е-mejl: luljeta.deari@ippo.gov.mk

Publikuar më 12.12.2020