| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të paraqes dizenjo industriale

Subjekte të së drejtës nga pronësia industriale janë personat fizik ose juridik vendas dhe të huaj.
Procedurë për fitimin e së drejtës së dizenjos industriale, mund të paraqes autori ose pasuesi i tij juridik.

Nëse dizenjo është krijim i disa autorëve, atëherë të drejtë parashtrimi të procedurës kanë të gjithë autorët ose pasuesit e tyre juridik.
Autor është personi fizik i cili e ka krijuar dizenjon, me punën e tij krijuese. Nuk llogaritet për autor, ai i cili në krijimin e dizenjos ka ofruar vetëm ndihmë teknike. Pasardhës juridik i autorit është personi fizik ose juridik, fitimi i së drejtës së dizenjos industriale bazohet në ligj, ?ështje juridike, trashigimi dhe aktvendim gjyqësor.

Punëdhënësi nënkuptohet për pasardhës juridik i autorit, atëherë kur në bazë të ligjit ose kontratës për punë i takojnë të drejtat e fituara të dizenjos industriale, të krijuara në kuadër të marrëdhënieve për punë të autorit.

 

Publikuar më 03.09.2013