| | Sitemap | EN | MK
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e Designview

Që nga 05 tetori 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale (ESHPI) të Republikës së Maqedonisë të dhënat e saja për dizajnet industriale i bëri publike në veglën e kërkimit të quajtur Designview.

Integrimi i ESHPI-t është rezultat konkret i programës për Bashkëpunimit Ndërkombëtar i menaxhuar nga OHIM në bashkëpunim me partnerët e saj ndërkombëtarë.

Me ESHPI-n në bord, tani ka 36 zyra pjesëmarrëse në Designview. Me shtimin e më shumë se 800 dizajne nga ESHPI, Designview tani ofron informata dhe qasje në gati 8,7 milion dizajne industriale në total.

Që nga futja e Designview më 19 nëntor 2012, mjet i ka shërbyer më shumë se 1,2 milionë kërkime nga 140 vende të ndryshme, nga të cilat përdoruesit nga Gjermania, Spanja dhe Britania e Madhe janë në mesin e vizitorëve më të shpeshtë.

Për më shumë informacione klikoni linkun https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.05.10.2015