| | Sitemap | EN | MK
Filtruar sipas Dizenjos industriale
Cila është procedura për fitimin e mbrojtjes së Dizenjove Industriale?

Procedurat për fitimin e mbrojtjes së dizenjove industriale përcaktohet në përputhje me Ligjin për pronësinë industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 42/3 nga 15.07.1993). Rregullore për dizenjo industriale ((.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Si mund të mbrohet një dizenjo industriale jashtë vendit në bazë të aplikimit të parashtruar në Maqedoni?

Me depozitimin e aplikimit për dizenjo industrial deri tek pajisja për mbrojtje të pronësisë industriale nga shteti përkatës. Me aplikimin ndërkombëtar për një dizenjo industrial, e cila në bazë të Marrëveshjes së Hagës parashtroh.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Kush mund të kërkojë mbrojtjen e dizenjos industriale?

Personat privat ose juridik, shoqatat aksionare ose çdo person juridik mund të fitojnë mbrojtjen e modelit industrial apo dizenjos, nëse paraqesin aplikimin e duhur. Aplikuesit nga jashtë patjetër duhet të përfaqësohen nga përfa.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e dizenjos industriale?

“Disenjo industriale”, nënkupton karakteristikat e formës së jashtme të një produkti ekzistues industriale apo artizanale që nuk është në prodhim në masë ose të ndonjë pjese të tyre mund të mbrohen në mënyrë të përshtatshme si një.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Si fitohet mbrojtja e një dizenjo industrial?

Mbrojtja e pronësisë industriale mund të fitohet: Me paraqitjen e aplikimit për dizenjo industriale në Entin Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë; Me aplikim ndërkombëtar për dizenjo industriale e cila p.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë mund të mbrohet si dizenjo industriale?

Si dizenjo industriale mund të mbrohet edhe forma e dhënë, piktura dhe vizatime nëse përbën risi dhe nuk është e njëjtë me një dizenjo tjetër industriale, të parashtruara më parë. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Sa është kohëzgjatja e mbrojtjes së dizenjos?

Regjistrimi i një dizenjoje është i vlefshëm 5 vjet, duke filluar nga data e depozitimit të aplikimt për regjistrimin e saj. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013