| | Sitemap | EN | SQ
Систематизација

ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во  Државниот завод за индустриска сопственост

Sistematizacija

Измени и дополнување на Правилникот за систематизација (14.12.2020).

Измени и дополнување на Правилникот за систематизација (13.07.2020).

Измени и дополнуваа на Правилникот за систематизациа (12.08.2019)

Измени и дополнувања на Правилникот за систематизциа (21.02.2018)

 

Објавено на 31.12.2019