| | Sitemap | EN | MK
Patent i Vitit 2004 "Pajisje për demonstrimin e lëvizjes së planetëve dhe satelitëve natyror të tyre në sistemin diellor"

Më 14 dhjetor për të njëmbëdhjetën herë ishte arritur dhe konfirmuar qëllimin i mbajtjes së manifestimit "Patent i vitit”, e që për qëllim ka aktin e kujdesit, nxitjes dhe promovimin e krijimit  dhe kreativitetit.  Ishin shpërblyer  entuziazmi  dhe besimi e shpikësit të Maqedonisë në kërkim të zgjidhjeve të reja, të sofistikuara dhe efikase, dëshirën e tyre për të kontribuar në pasurimin e aktivitetit krijues të Maqedonisë dhe përparimin e përgjithshëm të vendit të tyre. U nda Çmimi "Patent i vitit 2004” çmimin  e  morën Tefik Amzai, Qatip Amzai dhe Agim Amzai për shpikjen: "Pajisje për demonstrimin e lëvizjes së planetëve dhe satelitëve natyror të tyre në sistemin diellor".
Shpikja  është në fushën e arsimit që do të mundësojë arritjen dhe përmirësimin e njohurive në lidhje me lëvizjet natyrore të planetëve dhe satelitëve natyror të tyre në sistemin diellor.  Po ashtu edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë shpikësve u dha shpërblim financiar dhe njohjen (pllakë).

Publikuar më 14.12.2004