| | Sitemap | EN | MK
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e TMview

TMview

Më 27 Korrik të vitit 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale i Republikës së Maqedonisë të dhënat e saja për marka tregtare i bëri publike në platformën për kërkim të quajtur TMview.

Integrimi i ESHPI-t është rezultat konkret i programës për bashkëpunim ndërkombëtar e udhëhqur nga OHIM në bashkëpunim me partnerët e saj ndërkombëtar.

Zgjerimi i fundit sjell në total gjithsej 40 zyra kombëtare të cilat marrin pjesë në TMview dhe me shtuarjen e gjithsej 30,000 markave tregatare të Republikës së Maqedonisë, TMview tash ofron qasje dhe informata në më shumë se 25,9 milion markata tregatare gjithsej.

Që nga prezentimi i TMview me 13 Prill të vitit 2010, kjo platformë ka shërbyer me shumë se 14,3 milion kërkime nga 146 vende të ndryshme, nga të cilat përdoruesit nga Spanja, Gjermania dhe Italija janë vizitor më frekuent.

Për me shumë informacione lexoni në linkun në vijim www.tmview.org27.07.2015