| | Sitemap | EN | MK
ESHPI intogrohet në TMclass

Prej datës 20 Prill, 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale e Republikës së Maqedonisë, Instituti për pronësi intelektuale të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Zyra për pronësi intelektuale të Republikës së Serbisë, u integruan në TMclass.

Integrimet e fundit sjellin në total gjithsej 45 zyra kombëtare në këtë vegël, duke përfshirë këtu edhe zyrat e OHIM, WIPO dhe OAPI.

TMclass tani u ofron përdoruesve mundësinë për të kërkuar dhe të përkthyer terma prej dhe në 34 gjuhë nga lista e gjuhëve në dispozicion, duke përfshire gjuhën maqedonase dhe sërbe në cirilik dhe gjuhën boshnjake.

Këto integrime të suksesshme janë rezultat i përpjekjes së përbashkët dhe bashkëpunimit në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkombëtar të udhëhequr nga OHIM në bashkëpunim me partnerët e saj ndërkombëtarë.20.04.2015