| | Sitemap | EN | MK
Punojmë së bashku në promovimin e njohurive, transferimin dhe komercializimin e të drejtave të pronësisë intelektuale

Enti shtetëror për pronësi industriale në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale më 20 dhe 21 maj 2014 organizon Punëtori Regjionale me temë: Punojmë së bashku në promovimin e njohurive, transferimin dhe komercializimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Në punëtorinë, përveç vëmendjes së veçantë për gjendjen në këtë plan në Republikën e Maqedonisë, do të transferohen edhe përvojat nga Shqipëria, Rumania dhe Sërbia.

Udhëzime për promovimin e transferimit dhe komercializimin e të drejtave të pronësisë intelektuale të krijuara në universitete, do të japin përfaqësues të shquar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Spanja dhe Suedia.

Në punëtorinë do të bëhet promovimi i programeve të Qeverisë në fushën e inovacionit.

Këtu mund të gjeni agjendën në gjuhën angleze.


Lokacioni:
Hotel Soun
Rr. Nikola Vapcarov nr.10
1000 Shkup

 19.05.2014