| | Sitemap | EN | MK
Fjalimi i drejtorit Blerim Idrizi me rastin e 26 Prillit, Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale

Tema e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale 2024

PRONËSIA INTELEKTUALE DHE QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM:

"Ndërtimi i një të ardhmeje të përbashkët me inovacion dhe kreativitet

Të nderuar,


Cdo vit, më 26 Prill, ne festojmë së bashku Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale në një shkallë globale, me synimin për të ritheksuar rolin që luajnë të drejtat e pronësisë intelektuale në nxitjen e inovacionit dhe kreativitetit.

Enti Shtetëror për Pronësi Industriale është bartësi më i rëndësishëm i mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes kujdesit për të drejtat e pronësisë intelektuale si një instrument shumë i rëndësishëm për valorizimin e duhur të të drejtave të pronësisë intelektuale dhe një nga më të rëndësishmet faktorët për zhvillimin e tregut.

Enti Shtetëror për Pronësinë Industriale, përmes angazhimit të vazhdueshëm për mbrojtjen e pronësisë industriale dhe aktiviteteve që zhvillon çdo vit për nder të 26 Prillit, Ditës së Pronësisë Intelektuale, përgjatë historisë së tij 30-vjeçare, mbështet vazhdimisht përpjekjet novatore të krijuesit dhe kompanitë në vend, si një nga palët kryesore të interesit për rritjen ekonomike, e cila çdo ditë kontribuon në forcimin e rrugëve të zhvillimit të qëndrueshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këtë vit, në përputhje me programin e punës së Entit, komisioni i përbërë nga ekspertë të fushës zgjodhi shpikjen që i plotësonte kriteret për patentë të vitit për vitin 2023, dhe vendosi që çmimin t'ia ndajë bartësit ALKALOID SHA, Shkup, për shpikjen me titull "FORMULACIONI FARMACEUTIK QË PËRMBAN BENZIMIDAZOL". Shpikja ka të bëjë me përgatitjen mjekësore të produkteve mjekësore që kanë një formë të veçantë fizike dhe përdoren në trajtimin e problemeve të stomakut, veçanërisht te fëmijët e vegjël.

                                          ***
Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale në 2024 reflekton se si prona intelektuale mbështet inovacionin dhe kreativitetin që na nevojitet për të hartuar dhe thelluar rrugët drejt një të ardhmeje të qëndrueshme, përmes së cilës do të jemi në gjendje të përmbushim Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.

Si lider për mbijetesën e planetit tonë, qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara janë udhërrëfyesi ynë përgjatë të cilit ne do të drejtojmë dhe mbrojmë vazhdimisht pronësinë intelektuale si një katalizator i fuqishëm për rritjen dhe zhvillimin shoqëror.

Në vitin 2024, fokusi është te krijuesit e ndryshimeve në mbarë botën, të cilët po drejtojnë inovacionin dhe kreativitetin e nevojshëm për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë.

Pronësia intelektuale është një faktor i rëndësishëm në përballjen me sfidat globale me të cilat përballemi, dhe Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale 2024 është një mundësi për të theksuar rolin e saj përmes inovacionit dhe kreativitetit në arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm për përparim, rritje dhe zhvillim.

Së fundi, dua t'ju uroj 26 Prillin, Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale, dhe le të bashkohemi të gjithë së bashku në ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët duke mbështetur inovacionin dhe kreativitetin, për të arritur qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për çdo individ në mbarë botën.

 

Drejtori i ESHPI-së

Blerim Idrizi25.04.2024


Foto galeria