| | Sitemap | EN | MK
Sot në Bruksel filloi shqyrtimi Dypalësh për Kapitullin 7 - Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale nga Klasteri 2 - Tregu i Brendshëm

Sot në Bruksel filloi shqyrtimi Dypalësh për Kapitullin 7 - Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale nga Klasteri 2 - Tregu i Brendshëm. Pas përgatitjeve intensive në 3 muajt e fundit, grupi i punës i udhëhequr nga kreu i grupit punues, drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale z.Ibush Jusufi, prezanton përgjigjet e pyetësorëve në lidhje me shkallën e transpozimit të legjislacionit të BE-së. dhe zbatimi i tij në Republikën e Maqedonisë së Veriut.25.01.2023


Foto galeria