| | Sitemap | EN | MK
Njoftim

Të nderuar,  

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale, duke filluar nga data 1 Gusht 2022, është i gatshëm të pranojë dokumentacione në adresën e re, rr. Dame Gruev 14, Garazha katëshe Beko në katin e 1-rë. Ju lutemi parashtroni të gjitha parashtresat personalisht ose me postë.

Duke filluar nga e hëna, shërbimi i pranimit të kërkesave dhe parashtresave të tjera në Ent është sërish i disponueshëm.  


View Larger Map

 

Faleminderit për mirëkuptimin,  

 

ESHPI29.07.2022