| | Sitemap | EN | MK
Lajmërim

 

Të nderuar,

Enti Shtetëror për Pronësi Intelktuale (EHPI) për shkak të zhvendosjes në lokacion të ri nuk është në gjendje të pranoj dokumentacione me prezencë fizike, andaj Ju lutemi që të dërgoni kërkesat dhe dokumentacionet e juaja nëpërmjet postës.

ESHPI nëpërmjet webfaqes do ju informojë kur shërbimi me prezencë fizike do të jetë aktiv dhe operacional.

Lokacioni i ri i ESHPI-t është në këtë adresë: Rr. Dame Gruev, Garazha në Kate Beko, kati i 1-rë.

Ju falemenderit për mirëkukptimin,18.07.2022