| | Sitemap | EN | MK
Takim me Presidentit e Zyrës Europiane të Patentave

Dje ESHPI morri pjesë në takimin e zhvilluar me Presidentin e Zyrës Europiane të Patentave, z. Antonio Campinos për të folur rreth forcimit të bashkëpunimit dhe rritjen e fleksibilitetit mes institucioneve me anë të platformave digjitale, si domosdoshmëri e ardhur nga situata aktuale e shkaktuar nga COVID-19 dhe modernizimin e sistemit për mbrojtjen e të dhënave të Zyrës Europiane të Patentave sipas Planit Strategjik 2023.

Takimi kishte për qëllim informimin e zyrave të pronësisë Industriale për krijimin e një trupe të re nga EPO për monitorim dhe mbikëqyrje dhe do të luajë një rol në mjetet e dëmshpërblimit juridik në fushën e mbrojtjes së të dhënave të ZEP.22.06.2021


Foto galeria