| | Sitemap | EN | MK
Enti Shtetëror për Pronësi Industriale nënshkroi Memorandum Bashkëpunimi me FIZHT

Sot, Enti Shtetëror për Pronësi Industriale nënshkroi  Memorandum Bashkëpunimi me Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është inkurajimi dhe promovimi i kompanive vendase që kanë shpikje inovative si dhe njohja e biznesmenëve me kuptimin dhe vlerën e produktit të mbrojtur.

"Ne duam t'i njohim kompanitë vendase me rëndësinë e produkteve të mbrojtura, dmth. patentat e mbrojtura, markat tregtare, modelet industriale, emrat gjeografikë sepse ato jo vetëm që forcojnë konkurrencën e kompanisë por gjithashtu rrisin reputacionin e saj,  përmes së cilës kompania dëshmon kapacitetin e saj teknik, inventivitetin dhe ekspertizën në fushën në të cilën operon ndërmarrja" tha Goran Gerasimovski, Drejtor i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale.

Gerasimovski gjithashtu theksoi se ESHPI është një partner i fortë i inovatorëve, i cili vazhdimisht patenton dhe promovon produktet e tyre, por gjithashtu inkurajon zgjidhje të reja inovative të rëndësishme për të gjithë shoqërinë.

Bashkëpunimi midis dy institucioneve do të realizohet përmes një sërë aktivitetesh që synojnë inkurajimin e inovacioneve dhe mbrojtjen e tyre, shkëmbimin e informacionit, njohurive dhe përvojave, pjesëmarrjen në trupat e punës dhe trajnimet, punëtoritë dhe promovimet.

"Unë pres që një bashkëpunim i tillë do të kontribuojë në ngritjen e vetëdijes për nevojën për të mbrojtur produktet dhe shërbimet inovative të kompanive maqedonase, si dhe përfitimet që dalin nga marrja e mbrojtjes. "Me përpjekje të përbashkëta, shkëmbim të informacionit dhe ideve, ne do t'u mundësojmë inovatorëve të Maqedonisë të kenë sukses dhe të bëhen më konkurrues në tregjet e brendshme dhe të huaja" tha Kosta Petrov, Drejtori i FIZHT.

Nënshkrimi i këtij Memorandumi synon promovimin dhe ngritjen e vetëdijes për forcimin e sistemeve kombëtare të pronësisë industriale me qëllim garantimin, mbrojtjen dhe përdorimin e të drejtave të pronësisë industriale.16.02.2021


Foto galeria