| | Sitemap | EN | MK
Australia bëhet pjesë e TMview

TMview

Më 6 Prill të vitit 2020, Zyra për pronësi intelektuale e Australisë (IP Australia) i bashkkohet TMview-së, duke bërë të dhënat e saja për marka tregtare publike për kërkim.


Zgjerimi i fundit sjell në total gjithsej 74 zyra kombëtare të cilat marrin pjesë në TMview dhe me shtuarjen e gjithsej 1.6 milion markave tregatare të IP Australia, TMview tash ofron qasje dhe informata në më shumë se 59,1 milion markata tregatare gjithsej.

Që nga prezentimi i TMview me 13 Prill të vitit 2010, kjo platformë ka shërbyer me shumë se 70 milion kërkime nga 169 vende të ndryshme, nga të cilat përdoruesit nga Spanja, Kina dhe Gjermania janë me vizitor më frekuent.

Integrimi i IP Australia është rezultat konkret i programës për bashkëpunim ndërkombëtar e udhëhequr nga EUIPO në bashkëpunim me partnerët e saj ndërkombëtar.

Për më shumë informacione mund të lexoni në linqet në vijim http://euipn.org dhe http://tmview.org06.04.2020