| | Sitemap | EN | MK
Baza e të dhënave për marka tregtare është azhuruar

 

Të nderuar përdorues,

Ju informojmë që baza e te dhënave për marka tregtare e publikuar në web faqen tonë është plotësisht e azhuruar (rifreskuar) më 17 Shtator 2018, sipas bazës të të dhënave për marka tregtare të Entit shtetëror për pronësi industriale.

Baza e të dhënave për kërkim të markave tregtare azhurohet në mënyre automatike çdo ditë dhe reflekton ndryshimet e realizuara ditore për markat tregtare duke ju mundësuar përdorusve tanë informata sa me të sakta mbi markat tregtare.

Gjithashtu kemi azhuruar edhe bazën ndërkombëtare për marka tregtare TMview  të Zyrës për pronësi intelektuale të Bashkimit Europian (EUIPO).

Shërbimet për kërkim të informacionit për marka tregtare qe janë të publikuara në web faqe tonë dhe në bazën ndërkombëtare TMview janë 24/7 të disponueshme dhe pa pagesë.

Ju falemenderojmë për komentet dhe vërejtjet e juaja.

 18.09.2018