| | Sitemap | EN | MK
Punëtoria e përbashkët EPO-WIPO

Më 24 dhe 25 tetor 2016 në Shkup u mbajt punëtoria e përbashkët EPO-WIPO mbi përpunimin e të dhënave.  Në këtë punëtori, e bashkë-organizuar me ESHPI të Maqedonisë, morrën pjesë stafi i gjashtë Zyrave Nacionale të Patentave, anëtare të Organizatës Europiane të Patentave.

Gjatë punëtorisë u shkëmbyen përvoja dhe u hulumtuan mjetet si dhe qasjet që aktualisht i kan në dispozicion zyrat nacionale me qëllim të përpunimit të të dhënave për patent në mënyrë sa më të lehtë dhe në kohë si dhe në formatin e duhur digjital.

Punëtoria përfundoi me takimet dypalëshe të Zyrave Nacionale të Patentave dhe ekspertëve të Zyrës Europiane të Patentave dhe Organizatë Botërore për Pronësi Intelektuale.27.10.2016


Foto galeria