| | Sitemap | EN | SQ
Патент на годината 2007 - „1000 вати 1 ом аудио зајакнувач на снага со високи перформанси“

Патент на годината 2007 „АКО КОРЕНОТ ИМА ДУША, А ДУШАТА ЛАСТЕРИ ТОГАШ НЕБОТО ПРАКА ОДА НА РАДОСТА ,ДА СЕ РАДУВАМЕ И ДА СЛАВИМЕ. ЗАШТО ПОЈАВАТА НА СЕКОЈ НОВ ПРОНАЈДОК ГОВОРИ ЗА НЕМИРЕЊЕТО НА ТВОРЕЧКИОТ ДУХ ЧЕСТИТ ДИЈАЛОГ СО СЕБЕ СИ ,ДВИЖЕЊЕ НАСПРОТИ СТАТИЧНОСТА, ЗАМОКНАСПРОТИ МИНЛИВОСТА...”

Со овие убави зборови беше отворена традиционалната манифестација Патент на годината која се одржува по 14 пат. Присутни беа: Министерот за образование и наука Сулејман Русити кој лично им ја предаде наградата на добитниците, личности од јавниот живот,пронајдувачи, гости што се занимаваат со заштита и други.

Овогодишен Патент на годината е пронајдокот 1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ, на пронајдувачите ИВАН ПОПОВИЌ И ВАНГЕЛ ДИМАНОВСКИ На свеченоста беа доделени сите добиени награди на изложбата INNOVA ENERGY Brussels 2007.

Објавено на 28.12.2007