| | Sitemap | EN | SQСВЕТСКИ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ 2015, “ИЗБОРИ СЕ ЗА МУЗИКАТА”

СВЕТСКИ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ 2015, “ИЗБОРИ СЕ ЗА МУЗИКАТА”

Музиката е дел од една извонредна револуција што се случува околу нас, револуција која фундаментално го менува начинот како креативните дела се произведуваат, дистрибуираат и конзумирааат.

Благодарение на дигиталната технологија и на интернетот, ние денес имаме поголем пристап до музиката од кога и да е. Интернетот креираше глобален пазар и глобална сцена за музиката. Тоа е нешто прекрасно за љубителите на музиката низ целиот свет.

 "Денес е денот ДА СЕ ИЗБОРИМЕ ЗА МУЗИКАТА, да се увериме дека нашите музичари добиваат тоа што заслужуваат, но и дека ја цениме нивната креативност и нивниот уникатен придонес во нашите животи."

 

Треба да бидеме сигурни дека не ги губиме од вид творците и изведувачите во новата дигитална економија. Дали на нивната улога и е дадена вистинската вредност во овие нови системи? Ова е суштинско прашање. Тоа е суштинско за енергичната култура во која творците, авторите, композиторите и изведувачите да можат да уживаат во пристојна економска егзистенција со тоа што и нивната музика ќе добие праведна економска вредност. Без нив, ние немаме музика.

Огромен напор од уметнички, личен, социјален и економски карактер се прави во создавањето и изведувањето на музиката. Ние мора да најдеме начин да се обезбеди нејзината одржливост во економијата. Мојата порака за Светскиот ден на интелектуалната сопственост е - не ја земај музиката здраво за готово; цени ја.

Денес е денот ДА СЕ ИЗБОРИМЕ ЗА МУЗИКАТА, да се увериме дека нашите музичари добиваат тоа што заслужуваат, но и дека ја цениме нивната креативност и нивниот уникатен придонес во нашите животи.

twitter(#worldipday)

27.04.2015