| | Sitemap | EN | SQСКСЗМ го презентира Проектот: „Заштита на трговска марка на производите од прекугранична соработка„

Стопанската комора на Северозападна Македонија (СКСЗМ) оствари иницијативна средба за Проектот: „Заштита на трговска марка на производите од прекугранична соработка„, кој ќе го реализира во соработка со Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и со Генералната управа за патентирање на трговски марки на Република Албанија, во рамките на третиот повик за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија, Програмата ИПА 2013, финансирана од Европската Унија.

Овој Проект ќе се реализира во полошкиот и југозападниот регион на Македонија, каде ќе се опфатат градовите: Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга и Охрид, додека од страна на Албанија, градовите: Корча и Дибра. Проектот започна да се имплементира на 2-ри јуни 2014 година, и ќе трае до 2-ри декември 2015 година, односно вкупно 18 месеци.

Претседателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, г. Мендерес Кучи го отвори настанот со поздравен говор. Тој зборуваше околу Проектот и предностите кои им ги носи на компаниите заштитата на трговската марка.

“Наша цел е да се подигне свеста на компаниите за индустриска заштита во нивната долгорочна дејност и заштитата на производот преку сертифицирање на трговската марка, како можност за да ú се спротивстават на безмилосната глобална конкуренција”, изјави меѓу другото Претседателот на СКСЗМ.

Г. Али Асани, Државен советник во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија зборуваше пред присутните претставници на компаниите и другите гости подетално околу податоците на Заводот, како и ги објасни постапките за заштита на трговската марка и патентирањето.

Презентацијата на проектот ја направи г-ца Мируше Џељадини, Координатор на Проектот. Таа подетално ги презентираше целите, активностите, целните групи и резултатите кои се очекуваат од Проектот.

На крајот од состанокот, се послужи коктел за присутните.

Source

07.08.2014