| | Sitemap | EN | SQПревод на публикации за патенти на македонски и албански јазик

1) УМЕТНОСТА И АВТОРСКОТО ПРАВО (македонски, албански)

2) ПРОНАЈДОЦИ И ПАТЕНТИ (македонски, албански)

Преводот и адаптацијата на овие публикации претставуваат резултат од соработката меѓу Американската стопанска комора во Македонија, Амбасадата на САД во Македонија и Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.

За да ја преземете оваа публикација на македонски или на албански јазик, ве молиме посетете ја следнава страница: http://www.amcham.com.mk

За сите останати информации во врска со правата на индустриска и на интелектуална сопственост во Македонија, ве молиме посетете ја следнава страница: http://www.ippo.gov.mk/MK/Publikacii.aspx.

29.01.2014