| | Sitemap | EN | SQВодич за донесување Стратегија за индустриска сопственост

Со подршка на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) донесен е водич за донесување на Стратегија за индустриска сопственост.

Водичот е резултат од евалуацијата на Стратегијата за интелектуална сопственост 2009-2012.

Водичот може да го симнете тука.

19.12.2013