| | Sitemap | EN | SQБрошури што произлегуваат од семинарот

Брошури што произлегуваат од семинарот на тема “Интелектуалната сопственост и економијата” наменет за малите и средни претпријатија, претприемачите и бизнис менаџерите.

0207eac6-d97d-4ebd-8d6b-dc42ec28958d.zip Превземи


02.11.2011