| | Sitemap | EN | SQСветскиот ден на интелекталната сопственост

По повод Светскиот ден на интелекталната сопственост, Државниот завод за индустриска сопственост во Скопје на 26-ти и 27-ми април 2012 година во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост одржа семинар на тема: „ДОГОВОРОТ ЗА ПРВОТО НА ПАТЕНТ И СИНГАПУРСКИ ДОГОВОР ЗА ПРАВОТО НА ТРГОВСКА МАРКА“.

На Семинарот присуствуваа застапниците на правата од индустриска сопственост и вработените од Државниот завод за индустриска сопственост кои работат на признавањето на правото на патент и трговска марка

30.04.2012