| | Sitemap | EN | SQПотпишан меморандум за разбирање помеѓу ДЗИС и ЕУИПО
Потпишан меморандум за разбирање за билатерална соработка помеѓу Државниот завод за индустриска сопственост на Република северна македонија (ДЗИС) и Канцелариајта за интелектуална сопственост на европската унија (ЕУИПО).
Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија (во натамошниот текст „СОИС“), застапуван од г. Блерим Идризи, генерален директор, од една страна, и Канцеларијата за интелектуална сопственост на Европската Унија (во натамошниот текст „EUIPO“), застапуван од г. Андреа Ди Карло, заменик извршен директор.
Двете канцеларии изразија подготвеност да развијат посилни врски за соработка што може да доведат до:
Создавање на стратешко партнерство меѓу нив.
Интересот на Канцелариите за проширување на соработката и размена на искуства во администрирањето на интелектуалната сопственост, со цел зајакнување на нивните ИС системи и услуги.
Потпишан во Женева, Швајцарија, 07 јули 2023 година, на Англиски јазик

19.07.2023